DU LỊCH KHOA HỌC: HỆ THỐNG THUYẾT MINH THÔNG MINH VA DU LICH THAI LAN 4 NGAY

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN BẰNG HÌNH ẢNH

 

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN BẰNG HÌNH ẢNH

Graphic m

 NAM_BỘ_KHÁNG CHIEN

CameraSchool busSchoolWorkUmbrella

AT 6

CameraSchoolRed roseUmbrellaTrong mỗI ảnh đều có chú thích rõ ràng ở phía dướI ảnh .Để xem ảnh lớn bạn nhấn
                            
chuột vào hàng chữ lớn của hộp ảnh khi album ảnh mở ,các bạn nhấn chuột vào
                              ảnh nào ảnh đó sẽ lớn,kèm chú thích nằm dướI ảnh

CameraWork HÌNH ÀNH  NAM BỘ KHÁNG CHÍẾN TỪ 1950-1975

CP 2CP 86

CP 1CP 3

CP 4CM 1

031CM 1

CM 4CP 161

HD 001CM 14

giay la cay

CameraWorkSchoolUmbrellaHỘP HÌNH ẢNH CHIẾN DỊCH MẬU THÂN 1968

CameraWorkSchoolRed roseHỘP ẢNH B ĐÁM TANG TRÒ ƠN

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH B

 

CameraWorkSchoolRed roseHỘP HÌNH ẢNH C

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH D

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH E

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH F

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH G

CameraWorkSchoolIsland with a palm treeHỘP HÌNH ẢNH H

Trong mỗI ảnh đều có chú thích rõ ràng ở phía dướI ảnh

BOUTON CHOP VN2DN.VNDU LICH KHOA HOC BOUTON CHOPDULICH LICH SU BOUTON CHOP

PHOTOHOUSE MINH AN  DOI CATTRANGKY THUAT KHOA HOC BOUTON CHOP2THOI TRANG KHOA HOC BOUTON CHOP

HONG PHAT BOUTON CHOP2KHOA HOC THE KY 21

PHOTOHOUSE DOI CAT TRANG BANER CHOP

KIM_HÀ_NHÀ THUOC Y HOC BOUTON CHOP

NGOC THANH NHAT TAO BOUTON CHOP

FilmstripCameraWorkMobile phoneXEM SLIDE SHOW TRÊN YOUTUBE

1 VIDEO CHIEN DICH MAU THAN1968

chiến dịch mậu thân

1 video nam bo khang chien 1950-1967

đấu tranh của nhân dân miền nam

1video chien dich HCM 1975

Chiến dịch hồ chí minh 1975

1 VIDEO NAM BO KHANG CHIEN BANG HINH ANH CHIEN DICH HCM

chien dich HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét