DU LỊCH KHOA HỌC: HỆ THỐNG THUYẾT MINH THÔNG MINH VA DU LICH THAI LAN 4 NGAY

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ HỘI NGHI CÁC DÒNG HỌ TẠI TTTM SATRA 275B Phạm Ngũ Lão Q.1 TPHCM Lầu 6 phòng 4. Ngày 21/11/2015 . 3 VĂN BẢN GỒM 1- V/v Ủng hộ tàI chánh cho hộI thảo khoa học “Văn hoá gia đình ,dòng họ và gia phả học * 2- bản giao ước hợp tác phát huy gia phả học” * 3- kế hoạch năm 2016 gồm 7 trang xin đọc ở dưới

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ HỘI NGHI CÁC DÒNG HỌ TẠI TTTM SATRA 275B  Phạm Ngũ Lão Q.1 TPHCM Lầu 6 phòng 4. Ngày 21/11/2015  . 3 VĂN BẢN GỒM 1- V/v Ủng hộ tàI chánh cho hộI thảo khoa học “Văn hoá gia đình ,dòng họ và gia phả học  * 2- bản giao ước hợp tác phát huy gia phả học” *  3- kế hoạch năm 2016 gồm 7 trang  xin đọc ở dưới

Các bạn xem phim quay tất cả các sự kiện . mục giới thiệu đại biểu +và các ý kiến của các đại diện các ban liên lạc Dòng Họ .phát biểu của GS TS Mạc Đường cô đọng,tầm nhìn,mở rộng

 

clip_image002

 

 

 

clip_image003clip_image005clip_image007clip_image009clip_image011clip_image013clip_image015clip_image017clip_image019clip_image021

Slide46Slide48Slide50Slide58Slide60Slide61Slide70Slide71

 


Từ phảI qua tráI : 1 – Cao Bá Nghiệp ĐạI diện họ Cao Phía Nam GĐ Ban Liên Lạc
các dòng họ VLSDH  * 2 – Ô. Võ Ngọc An Viện Phó Thường Trực VLSDH .* 3 -
Đặng …………Chủ Tịch dong Đặng phía Nam

 

 


Hàng trên quay mặt quay mặt nhìn ra. Từ tráI qua phảI : 1- PGS TS Võ Văn Lộc
VP Tổng ban biên tập Tập san LSDH . 2- Võ Ngọc Bé TV  VLSDH * 3 – TS Hoàng
Văn Lễ VT VLSDH    4- GSTS Mạc Đường Chủ tịch HộI Đồng VLSDH –* 5- Thân
Vinh Chủ tịch Dòng họ Thân

Từ tráI qua phảI : 1 – TS Hoàng Văn Lễ VT VLSDH . 2 – GS TS MẠC ĐƯỜNG Chủ tịch HộI Đồng Viện Lịch sử Dòng Họ . 3 – Thân Vinh Chủ Tịch BLLạc dòng Họ Thân

Vô trang FaceBook xem nhiều ảnh hơn

https://www.facebook.com/Khoahoctheky21-1625829520992184/

download

PHIM QUAY VIDEO TẤT CẢ SỰ KIỆN Gồm 3 Clip dài tất cả 2giờ 9p

đang xử lý

 

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

ĐỀ CƯƠNG ỪNG DỤNG “TIỀM NĂNG CON NGƯỜI” TRONG THỰC HÀNH GIA PHẢ thực hiện Ô.VÕ MINH TRÍ 24/10/2015 Tại Lầu 6 TTTM SaTra 275B Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM

Cừu đen 
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt 
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

 

ĐỀ CƯƠNG ỪNG DỤNG “TIỀM NĂNG CON NGƯỜI” TRONG THỰC HÀNH GIA PHẢ thực hiện Ô.VÕ MINH TRÍ 24/10/2015 Tại Lầu 6 TTTM SaTra 275B Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM

Slide2Slide3Slide4Slide6Slide5

Ông VÕ NGỌC AN VIỆN PHÓ VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

Slide7Slide8Slide9

Slide20Slide27Slide29Slide30

Slide72Slide2Slide3Slide5Slide9Slide10Slide11Slide14Slide16Slide33Slide37Slide39Slide50Slide52Slide54Slide65Slide67Slide69

PHIM QUAY VIDEO BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA ÔNG VÕ MINH TRÍ . Gồm 2 Clip

CLIP 1 dài 1giờ 14p nhấn chuột vô ảnh Ô. Võ Minh Trí ở dưới vô trang YouTube xem
 https://www.youtube.com/watch?v=E21QCStPfUY

DSC08458

CLIP 2 dài 58 phút các bạn nhấn chuột vô ảnh dưới để nghe và xem CLIP 2

https://www.youtube.com/watch?v=WyeuxS3kSTQ

DSC08456

VÔ TRANG Facebook Xem ảnh nhiều hơn

https://www.facebook.com/khoahoctheky21

tải xuống

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA   khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam